Forlaget Turmalin

Gå til indhold

Hoved menu

Interview

Om forfatteren
 


Juni 2010

Pierre og Céline Lassalle udgiver i dag bogen »L’Aventure Héroïque«, hvori de forklarer hvordan man kan nå sine mål, virkeliggøre sine projekter og manifestere sine idealer ved at dyrke en moderne form for heroisme - og blive helten eller heltinden i sit eget livs eventyr!

Spørgsmål: Céline og Pierre Lassalle, jeres nye bog hedder
»L’Aventure Héroïque«. Hvilken betydning har heroismen i vor tid?
Pierre Lassale: I vor tid søger mange heroismen. Man kan f.eks. se hvilken enorm succes der har været for filmene Ringenes Herre, Matrix, Star Wars, Harry Potter eller for nylig Avatar. Men folk stiller sig ofte tilfreds med bare at drømme om et andet liv uden egentlig at ændre noget i deres hverdag. Det som vi foreslår, er en moderne form for heroisme hvor man bliver helten eller heltinden i sit eget liv. Man nøjes ikke med at drømme, man forandrer sit liv, bliver forfatter til det og spiller selv hovedrollen.


Sp: Jeres bog viser en metode til at nå dette, nemlig at virkeliggøre ens projekter, mål og idealer. Kan I sige noget om det?

P. L.: Det er en metode vi selv har udformet ud fra dybere menneskekundskab, som alle kan følge. Den hjælper til at virkeliggøre de projekter man går med, samtidig med at man har det sjovt. Metoden præsenteres meget konkret som et forløb i tre »akter« og tolv etaper, hvor man når til stadig højere indsigt, opdager nye sider hos sig selv og styrker sine evner - også dem man ikke kendte til - flytter sine grænser og til sidst når målet og oplever sejren. Bogen er en opfordring til alle om at udforske og deltage i »Livets Spil« og virkeliggøre sine projekter - og samtidig realisere sig selv. Metoden giver mulighed for at sætte sig ud over én selv og overvinde de forhindringer som uundgåeligt rejser sig ved virkeliggørelsen af et projekt. Når man træder ind i den moderne heroismes verden, finder man nogle væsentlige værdier som mod, frihed, kærlighed til idealer, et modtageligt hjerte, engagement, skaberevne, selverkendelse og håb. Livet bliver da til et sjovt og spændende eventyr.

Sp: Hvilken rolle spiller mytologien indenfor heroismen?
P. L.: Et samfund kan ikke eksistere uden helte, dvs. personer som sætter sig ud over sig selv, overskrider deres grænser og danner forbillede for andre. Deri ligger myternes betydning: de bliver en kilde til visdom ved at belyse bestemte sider af tilværelsen under inkarnationen på Jorden og vise individet vej. Det er derfor at vi i bogen opfordrer læseren til at skrive sit eget livsforløb i form af en »personlig mytologi« ...


Sp: Hvilket budskab vil I gerne give læseren?
P. L.: Vi vil gerne sige: Drømmer du om at blive en helt eller heltinde? ... Drømmer du om at opleve tilværelsen som et eventyr? ... Så hold op! Lad være at drømme! For allerede i dag kan du gå fra drøm til virkelighed! Din fremtid ligger lige for, og du kan finde en ny måde at opleve verden på hvor »alt er muligt«! ...

Kilde: www.soleil-levant.org           

Oversat af Peter Krabbe


Dansk udgave Helteeventyret er
udkommet på Forlaget Turmalin august 2013.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu